תרבות

אתגרים מרכזיים

הסוגיה של ביטחון אישי עולה בכל מפגש עם תושבי הדר כסוגיה מרכזית שיש להתייחס אליה בתהליך ההתחדשות. ישנה הסכמה רחבה על כך שתחושה של היעדר ביטחון אישי מהווה חסם לפיתוח השכונות הן כשכונות מגורים איכותיות והן כאזור מסחרי פעיל.

 

מתוך הבנת המורכבות של הנושא העירייה שמחה לשתף פעולה עם חדר המצב החברתי של הטכניון – על מנת לייצר מסגרת חשיבה, ניתוח וקבלת החלטות מבוססת נתונים בנושא.

 

מידע נוסף אודות המחקר שנערך על ידי חדר המצב החברתי של הטכניון בנושא ביטחון אישי ניתן למצוא כאן: https://www.hamal.tech/heb/arenas/arenas-personal-safety

 

מתוך דוח שפורסם בדצמבר 2020 על ידי אגף הרווחה: 

"מדיווחים שהתקבלו ברווחה, בוועדת האכיפה העירונית, ובוועדה העירונית לביטחון רואים שתושבים מדווחים על ירידה בתחושות הביטחון בשכונה בקרב כלל האוכלוסייה, גברים ונשים, ערבים ויהודים כאחד. רמת הביטחון שמדווחים עליה התושבים כוללת מספר מרכיבים שבעיני התושבים נחשבים מאתגרים:

 1. חשש מהליכה לבד בחוץ באזור המגורים באופן כללי בשכונה בגלל הסתובבות אנשים מכורים לסמים, או המוכרים לבני המקום כגורמים עם התנהגות עבריינית במקומות שונים בשכונה- עמק הזיתים, אזור גן קסל, גן בנימין, נורדו מסדה, בר גיורא, הס וירושלים. 
 2. חשש מהליכה לבד בשעות החשכה, בהרבה מהסמטאות, והקישוריות בין הרחובות , בכל אזור מרכז ומזרח הדר, אזור שוק תלפיות, סירקין ועוד
 3. חשש אמיתי להיפגע מאלימות (מילולית, פיזית, מינית, כלכלית – שוק שחור) באזור המגורים.
©NotFromHere

שלש מטרות עיקריות

העלאת תחושת הביטחון

תחושת ביטחון הינה סובייקטיבית, יחד עם זאת הבסיס להעלאת תחושת הביטחון, מורכב ממספר מרכבים שנדרשים כמענה ישיר:

 

 • הכנסת כוח סיור, בעיקרו רגלי, בשכונה (הפגנת נוכחות), סביב שעות "שעון החיים" של השכונה. יתבסס עם צוות עירוני משולב עם משטרה להגברת האפקטיביות.
 • תאורה אפקטיבי ברחבי הרובע. .
 • מוקד בקרה מצויד באמצעי שו"ב (שליטה ובקרה), עם מצלמות במרחב הציבורי, עם שילוט מרתיע, ישמשו לאתר אירועים בזמן אמתי (עם יכולת אנליטיקה מובנית במצלמות), כולל יכולת סגירת מעגל מהיר בין איתור במצלמה/פניה לקו חירום עד הגעת ניידת אכיפה/משטרה.
 • ביטול מסתורים במרחב הציבורי (גזום שיחים פולשים מהחצרות, הרמת נוף של עצים, ביטול מסתורים פחים).

 

שיפור פני השכונה – תאוריית "החלונות השבורים":

השקעה ברמת הנכסים, חזיתות, גינות פרטיות, שצ"פים, גרפיטי, נזקים ועוד. הדבר יגרום לתושבי השכונה הנורמטיביים והפחות לשמור על השכונה ולמגר את אלה שלא. ההצעה משתלבת עם העלאת תחושת ביטחון.

 • טיפול מקיף ויעיל בעבריינות בתחום התכנון והבניה
 • השקעה פיזית במרחב הציבורי – גינות ורחובות 
 • הגברת הפעילות במרחב הציבורי – פעילות קהילתית/מסחרית/תרבותית

מדדי הצלחה

העלאת תחושת הביטחון – מדד כמותי: ירידה בכמות פניות למשטרה על וונדליזם, עסקאות סמים ועוד. 

שיפור פני השכונה – מדדים כמותיים: ירידה בפניות תושבים (למוקד עירוני/פניות ציבור) על ניקיון, פסולת, ועוד.

Hadar-הדר חיפה - התחדשות עירונית
©NotFromHere

מדוע נבחרו מטרות אלו?

כל הגורמים הנ"ל ישפיעו בצורה ישירה על תחושת ביטחון התושבים, יגרמו לאיכות חיים גבוהה יותר וישפיעו על תדמית השכונות וכוח המשיכה שלהן.

עוד תמונה של נכס במצב טוב או סביבה נקייה ויפה – משהו שמראה לאן שואפים

 

תוכניות בהליכי עבודה (לצד גרפיקה משמאל)

 • מיפוי תאורה ברחבי העיר – במסגרת מיפוי מקיף ומקצועי בתחום התאורה אשר נערך לראשונה ברחבי העיר, הוחלט להתחיל בפיילוט למיפוי בהדר.
 • רכש מערכת שו"ב חדשה לתכלול מקורות המידע וסגירת מעגל ניידת פניה.
 • מערך מצלמות שהותקן בוואדי ניסנאס.
 • מערך מצלמות שיותקן בכל מזרח הדר (רחובות: נפתלי אימבר, השומר, יודפת, יל"ג ברזילי).
 • סדנאות , והרצאות להעלאת מודעות אצל בני נוער בשיתוף הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול.

פרויקטים לטווח קצר

בשנת 2022, לצד פעולות בתחום המרחב הציבורי (ראו פירוט בפרק הרלוונטי) והרווחה (ראו פירוט כאן בהמשך) עבודת הצוות בתחום ביטחון אישי תתמקד בשני אפיקים: 

 1. צוות אכיפה משולב אד-הוק, לביצוע  מבצעי אכיפה לפי רחובות/מתחמים; 
 2. מסגרת לתיאום וסנכרון בין פעולות בתחומים השונים המשפיעים ומושפעים מתחום הביטחון האישי:   

יאיר זילברמן, מנהל אגף הביטחון ירכז את עבודת הצוות ויקבע תכנית עבודה שנתית למבצעים המתוכננים – 12 מבצעים בשנה (מבצע פעם בחודש).

הצוות יתחיל לפעול בחודש פברואר ויורכב מחברים קבועים ומשתנים בהתאם לרחוב/מתחם.

פעולות צוות 'רווחה' בעלות משמעות לעשייה בתחום הביטחון האישי:

 • תוכנית מקיפה להעלאת מודעות בנושא מניעת אלימות שכולל סדנאות והפעלות חינוכיות ותרבותיות ממוקדות בתחום ביטחון אישי לכלל האוכלוסייה: ילדים, נוער, הורים וקשישים.
 • בראייה מגדרית לקדם סדנאות עבור נשים ונערות בשכונה
 • מדריכי רחוב באזורי הדר: שני מדריכי מוגנות למרחבים ציבוריים, באזור השוק סירקין, ובאזור מרכז הדר
 • מדריכים חברתיים/שיפעלו יחד עם מדריכי הספורט במגרשי הכדורסל שנבנים
 • שילוב נציגי ציבור בוועד האכיפה העירונית במשטרה
 • חידוש סיורי שטח עם מפקדי המשטרה והתושבים והפיקוח העירוני (פעם בחודשיים)
 • עידוד המשטרה לשיתוף תושבים בתהליכים המאמצים שהיא מבצעת ברובע

 

צילום: יעל השביט