חדשנות וטכנולוגיה בממשל המקומי

לנוכח תהליכי עיור מואצים, גודש אוכלוסייה ומחסור בתשתיות מתאימות החלו בשני העשורים האחרונים להטמיע בערים שונות בעולם את השימוש בכלים טכנולוגיים. בזירת הטכנולוגיה העולמית התהוו יכולות ניהול ידע ומידע, חדשנות ויזמות אורבניות, המייצרות תהליכי מנהל מתקדמים. במקביל ניתן לראות התעוררות למעורבות ולהשתתפות אזרחית, גם הן מואצות בכלים טכנולוגיים. תהליכי העיור המואצים, משבר האקלים, משבר הקורונה, ועוד אתגרים כבדי משקל, מחדדים את הנחיצות בקידום טכנולוגיה וחדשנות בערים, כדי לייעל את התנהלות הממשל המקומי, על נגזרותיו השונות, ואת השירות לתושבים ולתת מענה לצורכי התקופה ולצורכי הדורות הבאים.
Home » חדשנות וטכנולוגיה

רקע

העת המודרנית מביאה עימה אתגרים המחייבים דרכי התנהלות חדשות. בחדשנות עירונית אנו למעשה מבקשים לייעל תהליכים או תשתיות באמצעות תובנות וכלים חדשים. הטכנולוגיה היא אמצעי אחד מיני רבים המשמש בתהליכי ייעול אלה. הטכנולוגיה מאפשרת בקרה טובה יותר, פריסה מהירה יותר, אפשרות לשיתופי פעולה בין מגזר ציבורי לפרטי, יכולת שינוי והתאמה טובה יותר לצרכים המשתנים.

מטרת החדשנות העירונית להקל את הבעיות באזור גיאוגרפי נתון. לעיתים לפתרון בעיה אחת יש השלכות רוחביות; למשל: סידור תחבורה חכם בעיר יכול ליצור מגוון אמצעי ניידות, לחסוך בזמן, בהוצאות כספיות ולעודד פעילות ספורטיבית. החדשנות נוצרת מתוך שילוב הכוחות של "שחקנים" שונים בעיר: התושבים, בעלי העסקים, פעילים חברתיים, מובילי דעה מקומיים, עמותות, גופי ממשלה שונים והממשל העירוני. הממשל העירוני מאפשר את החיבור בין הגורמים, תומך, מתקצב, עומד בקשר ישיר עם התושבים, ממפה את צורכיהם ואת רצונותיהם, ולכן ממלא תפקיד מפתח בפיתוח החדשנות העירונית. לאור מחקרים שונים, ניתן להגדיר חדשנות עירונית כהתנהלות מכוונת ופרואקטיבית, המאמצת רעיונות חדשים שמטרתם לחולל שינוי כמותי ואיכותי במרחב העירוני.

מטרת מסמך זה היא לפרוט למטרות ולתכנית עבודה את החזון לחדשנות ולטכנולוגיה של העיר. החזון מבוסס על מגמות מקומיות, אזוריות, ארציות וגלובליות המשפיעות על העיר ועל המודל שאנו מבקשים לאמץ, "עיר שירותית" (City as a service). לפי מודל זה העיר היא מנגנון המציע ללקוחות-התושבים תשתיות ושירותים מותאמים ויעילים יותר, כשמתנהל דיאלוג מתמיד בין הנהלת העיר לתושביה. תכנית העבודה המוצגת כאן מתבססת על שיתוף פעולה פורה בין הגורמים העירוניים השונים, החל במנכ"ל העירייה והמחלקה המשפטית, דרך מערך המחשוב העירוני, מנהל התפעול וכלה בתאגידים עירוניים ובגופים וגורמים אחרים העשויים לתרום להצלחת השינויים המתבקשים.

Unsplush

חזון

ייעול המנגנון העירוני והשבחת תשתיות ומשאבים עירוניים, באמצעות הטמעת כלים ותהליכים חדשניים וטכנולוגיים, וחיזוק הממשק הדיגיטלי עם התושבים כדי לעודד את מעורבותם, להקל את מגעיהם עם מערכי השירות העירוניים ולשפר את איכות חייהם.

תהליך העבודה של יצירת שינוי בכלים חדשניים יכלול את השלבים האלה:

 1. מיפוי הצרכים, הבנתם ולמידתם;
 2. ניתוח הנתונים והמשתנים השונים והסקת מסקנות;
 3. שיתוף פעולה בין כלל הגורמים העירוניים והתושבים ליצירת שינוי;
 4. מציאת דרכי פעולה משותפים ליישום השינוי;
 5. בקרה והסקת מסקנות.

יעדים

שימוש בכלים דיגיטליים למתן שירותים ומוצרים באופן מקוון. בתפיסה העירונית דיגיטציה נקראת "ניהול עירוני חכם". משמעותה היא ציפייה לתקשורת ישירה עם התושבים (לקוחות) באמצעות שירותים דיגיטליים.

איסוף וניתוח מידע לצורך קבלת החלטות. המטרה היא לקבל החלטות ולקדם תהליכים עירוניים מבוססי נתונים.

מטרת העל היא ניהול מיטבי מתואם בין כלל הגופים העירוניים ומתן כר פורה לתהליכי חדשנות פנים ארגונית.

העיור המואץ ותהליכי התחדשות עירונית מחייבים להניח תשתיות חדשות, הן פיזיות (כגון פינוי אשפה, ביוב, חשמל) והן "רכות" (כגון אפליקציות, שיתוף ציבור).

 התושב הוא לקוח, שותף ובעל עניין בקידום תהליכי חדשנות עירוניים. מעורבותו בהם חיונית

מגמות ומשימות

מגמה

משימה מרכזית

דיגיטציה

הטמעת מערכת קשר דיגיטלית בין התושב לעירייה ויצירת כרטיס תושב דיגיטלי, המכיל מידע והטבות ייחודים לו. שלב ראשון, שכבר נמצא בתהליך פיתוח, הוא מערכת הטבות חניה לתושבי העיר.

גישות ושימוש במידע

הרחבת השימוש במידע ובמערכות המידע הקיימות ככלי לקבלת החלטות; ניתוח המידע (בסיס הנתונים) על הפעילויות המתנהלות בעיר כיום והפקת תובנות לטובת ייעולן, קידומן ופיתוחן. פותחו כבר שתי מערכות הנמצאות עכשיו בהרצה. מערכות נוספות יאופיינו במהלך השנה.

חדשנות כתהליך

 1. הטמעת תהליכי חדשנות בתוך העירייה.
 2. בניית מנגנון אחיד, מסודר ומפוקח להטמעת טכנולוגיות בעיר.

תשתיות חדשניות

הטמעת תשתיות טכנולוגיות לטיוב מערכות עירוניות.

תפיסת הלקוחות

אימוץ גישה ולפיה התושבים שותפים לקידום פרויקטים ותהליכים עירוניים.

אתגרים

תהליכי שינוי המתבססים על הטמעת טכנולוגיות חדשניות מציפים אתגרים וחסמים אפשריים. כדי להבין במה כרוכה ההטמעה ולמה היא דורשת זמן ושיתוף פעולה, נמנה אחדים מהחסמים:

 

 1. חסם כלכלי-מימוני – הטמעה של תהליכי חדשנות וטכנולוגיות חדשות מצריכה משאבים תקציביים. באופן מסורתי מימן המגזר הציבורי חדשנות על בסיס חיסכון בעלויות (שנבע מיעילות המערכת) או על בסיס גירעון תקציבי, שאפשרו את ההשקעה. לעיתים קשיי מימון ממשיכים להקשות על קידום חדשנות ברשויות מוניציפליות. 
 2. שינויים וסיכונים – תהליכי חדשנות כרוכים בסיכונים ואינם מבטיחים הצלחה ודאית. כדי לצלוח אותם, יש להכיל גם מצבים שבהם הם לא ישיגו חלק מהמטרות שהוגדרו. חלק חשוב בהבניית תהליכים אלה הוא הקניית היכולת להכיל מקרים שבהם אין הם משיגים את מטרתם, אך הארגון ככלל לומד מהם.
 3. אתגרים מבניים-בירוקרטיים – בארגונים ממשלתיים נשענים לעיתים יתר על המידה על הרגולציה הקיימת ועל שיטות עבודה מסורתיות, ועל כן מתקשים להכיל ולעכל רעיונות חדשניים.
 4. אתגרים מבניים-רגולטוריים – המערכות הממשלתיות מתנהלות על פי חוקים ותקנות, הנוגעים לחוזים, למכרזים ולרכישות. אלה עלולים להרתיע לעיתים קרובות יזמים וכן את עובדי הרשות המוניציפלית עצמה ליישם רעיונות חדשניים בנוגע לפתרון הבעיות של העיר. תפקידו של מנגנון תהליכי חדשנות הוא לעודד ולמצוא פתרונות לחסמים אלה.
 5. אתגרים בתקשורת בין בעלי עניין – לעיתים חסרים בהירות ושיתוף פעולה בין גורמים בארגון, באשר לדרכי ההתמודדות הנכונות עם אתגרי העיר. מצב זה עלול לפגוע ביכולת לבחון פתרונות יצירתיים וחדשניים לאתגרים אלה ולהטמיע אותם. ביזור אחריות, שלא תוכנן בקפידה, בין גופים ציבוריים וחברתיים וחלוקת תפקידים שאינה ברורה דיה עלולים לעצור הן קבלת החלטות והן הובלה ופיתוח של תהליכי חדשנות. 
 6. אתגרים בתפיסת החדשנות – אחד החסמים המיידיים בקידום חדשנות הוא עמימות באשר למהות טבעה, המובילה לרתיעה או לחוסר עניין. פעמים רבות מדי היא מקושרת בלעדית לטכנולוגיה; כאילו כל מהותה היא פיתוח כלים טכנולוגיים מתקדמים. הדיון המושגי במונח חדשנות (שהופיע בתחילת המסמך) מלמד שלא כך הדבר. חדשנות היא אמצעי שדרכו הרשות משיגה תוצרים מסוימים, המייצרים ערך לתושבים ולעיר כולה. הבעיה נוצרת, כשמזהים אוטומטית חדשנות עם טכנולוגיה. כי אז רוב העובדים מוציאים את עצמם מהתמונה, והרשות עצמה מפקידה את כל נושא החדשנות במחלקת מחשוב או במחלקת מערכות מידע. זאת ועוד, כאשר אין מבינים כהלכה ועל כל רבדיו את המושג חדשנות, אלא מצמצמים אותו לטכנולוגיה בלבד, תופסים את החדשנות כפריווילגיה של ערים עשירות, כמותרות שערים עניות יותר או יישובים קטנים אינם יכולים להרשות לעצמם. אבל דווקא כשהמשאבים דלים יותר, פעמים רבות הצורך בחדשנות גדול יותר.

עקרונות מנחים לביצוע תכניות העבודה

 1. התכווננות לפתרונות הנשענים, במידת האפשר, על פלטפורמות דיגיטליות נפוצות או על פיתוחים ייחודיים וייעודיים לרשות.
 2. פתרונות טכניים המבוססים על סטנדרטים פתוחים ("קוד פתוח") והמאפשרים המשך פיתוח של המוצרים והממשק שלהם עם יישומים אחרים.
 3. שימוש מושכל בנתונים זמינים ופתוחים כלפי פנים וכלפי חוץ לצורך קבלת החלטות ושיפור השירות.
 4. איתור וקידום של פתרונות טכניים מודולריים, המאפשרים יישום בשלבים, ייעול וגמישות; מסייעים הן בהיבטים תקציביים והן בהיבטים של הטמעה ויכולת הארגון להכיל את השינוי.
 5. הסכמים עם ספקים טכנולוגיים, המאפשרים המשך צמיחה, פיתוח וחדשנות לאור האסטרטגיה המשתנה. במסגרת הסכמים אלה יתחייב הספק לאבטח את המידע העובר בינו לבין הרשות ולשמור על סודיות. אבטחת מידע והגנה על פרטיות הן חלק מעמידה בדרישות רגולציה ומיצירת ביטחון ואמון של המשתמשים/התושבים.
 6. מענה לצורך – הנחת היסוד היא שעל הפתרון לתת מענה לצרכים שהרשות עצמה מגדירה. הכלים הרלוונטיים ייבחנו וייבחרו על פי מידת התאמתם לצורכי הרשות ולדרישותיה. לעיתים יש בשוק פתרונות המגלמים בתוכם הבטחה לכאורה לקידום הדיגיטציה, והרשויות מתפתות לרכוש אותם, אך לא תמיד הם נותנים מענה לצורכיהן המרכזיים.
 7. עמידה בתקנים נדרשים – כשמיישמים פתרון טכנולוגי, יש לעמוד בחוקים ובתקנות מחייבים, כמו תקני נגישות ואבטחת מידע. בכל תחום יש ללמוד אותם לעומק ולהחילם כדרישות מחייבות באיתור כלים וספקים מתאימים.
 8. עלות מול תועלת – יש לבחון את היקף ההשקעה הנדרש לשלב ההקמה ולתחזוקה השוטפת ביחס לתועלות המצופות מהפתרון הדיגיטלי.

תכנית עבודה בתחום הדיגיטציה

משימות: להטמיע מערכת דיגיטלית לתקשורת בלתי אמצעית בין התושב לעירייה ולהעביר אליה שירותים מרכזיים.

הפרויקטים בתחום זה:

 1. עסקים קטנים – הפעלת מנגנון Haifa Cash Back, המייצר באמצעות מערכת פנימית קשר דיגיטלי עם בעלי העסקים הקטנים בחיפה. הפרויקט הוא חלק מקידום עסקים קטנים שנפגעו בתקופת הקורונה ועידוד צריכה מהם (עבודה משותפת עם החברה הכלכלית).
 2. הטבות חניה – מערכת דיגיטלית שתייצר את המסד לתקשורת דיגיטלית מרכזית אחת –One stop shop – של כלל השירותים הדיגיטליים של עיריית חיפה. צעד בדרך לכרטיס תושב חיפאי.
 3. מערכת דיגיטלית לתיירות – אפיון והקמה של מערכת דיגיטלית מתכללת של כל שירותי התיירות בחיפה (עבודה משותפת עם העמותה לתיירות ונופש חיפה; עפת"ח).

תכנית עבודה בתחום גישות למידע והשימוש בו

משימות: שימוש במידע ובמערכות המידע הקיימות ככלי לקבלת החלטות; ניתוח המבוסס על נתוני הפעילויות בעיר בהווה עם צפי לעתיד.

הפרויקטים בתחום זה:

 1. ניקיון ופינוי פסולת על בסיס מערך מידע – תהליך עבודה משותף עם מחלקת תברואה, שנועד לשפר את תהליכי הניקיון ופינוי הפסולת. נאספו נתונים רבים, נערך ניתוח מעמיק שלהם, שורטטו מפות חמות והוסקו מסקנות אופרטיביות.
 2. מערכת גרפית להצגת נתונים למקבלי החלטות – באמצעות איסוף מידע הקמנו מערכת GIS שמנתחת את פעילות הקריאות ומביאה אותה למקבל ההחלטות. בלוח הבקרה המחשובי (Dashboard) שהוקם ניתן לנטר ולנתח את הפעילות ולהסיק מסקנות אופרטיביות.
 3. ניתוח פעילות כלכלית – באמצעות פרויקט החזר מזומן לחיפאים (Haifa Cash Back) ננתח את הפעילות הכלכלית ואת מרכזי העניין של עסקים קטנים בחיפה ונייצר מסד נתונים שיעזור לעסקים אלה.

תכנית עבודה בתחום החדשנות כתהליך

משימות:

 1. להטמיע בעירייה תהליכי חדשנות וחשיבה חדשנית;
 2. לבנות מנגנון אחיד, מסודר ומפוקח להטמעת טכנולוגיות בעיר.

הפרויקטים בתחום זה:

 1. תהליכי חדשנות במחלקת התברואה – התחולל תהליך של למידת צרכים, שכלל סיורים, מפגשי שטח, עבודה תהליכית, חיפוש פתרונות טכנולוגיים ואף התחלה של הטמעת טכנולוגיות לבקרה ולפיקוח על איסוף ופינוי פחים. תהליך הליווי נמשך ומתחזק.
 2. מנגנון הטמעת טכנולוגיות – כתיבת מסמך מדיניות בעניין בחינת טכנולוגיות חדשניות המקדמות תהליכים עירוניים שונים. בימים אלה נכתב נוהל תכניות חלוץ (פיילוט) להפעלת הטכנולוגיות האלה.

תכנית עבודה בתחום תשתיות חדשניות

משימה: הטמעת תשתיות טכנולוגיות לטיוב מערכות עירוניות.

הפרויקטים בתחום זה:

 1. החלפת תאורה לתאורת LED – מיפוי צרכים עירוניים בנושא תשתיות המותקנות על עמודים, כחלק מהחלפת תאורת העיר מליבון לתאורת LED.
 2. תשתיות פאנלים פוטו-וולטאיים – מיפוי והכנת תכנית עבודה בנושא התקנת פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור ברחבי העיר (בשיתוף חברת יפה נוף).
 3. התחדשות הדר – כחלק מתכנית התחדשות עירונית בהדר נבחנות טכנולוגיות שישפרו את תחושת הביטחון, את המסחר, את התרבות ובכלל. מערכות תאורה, מערכת לחיזוק כלכלי-קהילתי דרך פרויקט חיפה Cash Beck, חיזוק מערך מצלמות האבטחה ופתרונות טכנולוגיים בד בבד עם התקדמות התכנית האסטרטגית.

תכנית עבודה בתחום תפיסת הלקוחות

משימה: ברוח הגישה הרואה בתושב שותף, המטרה היא לאסוף מידע מתושבים, מעסקים ומגורמי ממשל, לערוך ולארגן אותו כך שיהיה פתוח ונגיש לכול (open data) ויוכל לשרת את כל בעלי העניין – לשמש כלי המקל את התנהלותם של פרטים, קהילות ועסקים ומשפר את השירותים העירוניים.

 

הפרויקטים בתחום זה:

 1. בעלי עסקים – יצירת מנגנון מתכלל לחיזוק הקשר בין העירייה לעסקים הקטנים באמצעות כלים דיגיטליים. בימים אלה אנחנו מאפיינים יחד עם האגף לרישוי וקידום עסקים והחברה הכלכלית מערכת להבנת הצרכים של בעלי העסקים ובהמשך נייצר מערכת תקשורת שדרכה נוכל לקדם עסקים אלה.
 2. שילוט דיגיטלי חכם (בטווח הארוך) – מדובר מערכות מידע חכמות שיותקנו ברחבי העיר ויאפשרו לתושב ליהנות מ"קיוסק" מידע זמין אודות עניינים ואירועים שונים בעיר.

עוד בחדשנות וטכנולוגיה