עסקים מקומיים בחיפה

עסק מקומי חיפאי לא רק מספק פרנסה ומייצר מקומות עבודה, אלא תורם לבניית זהותן של העיר, השכונה והקהילה שהוא פועל בהן. מתוך הבנת חשיבותם העצומה של העסקים הקטנים והבינוניים לקהילה, לתרבות ולכלכלה העירונית ומתוך הכרה בחסמים המבניים הקיימים, אחת המטרות העיקריות שהציבה לעצמה עיריית חיפה בפעילותה בתחום הכלכלי היא לחזק ולטפח את העסקים המקומיים.
Home » עסקים מקומיים

רקע

99% מכלל העסקים במדינת ישראל הם עסקים קטנים ובינוניים, המעסיקים 60% מהעובדים במשק, אחראים על 75% מתוספת המשרות מדי שנה ומייצרים 54% מהתוצר העסקי.[1] נתונים אלה דומים לנתונים של חיפה: מעל 99% מהעסקים מוגדרים כעסקים קטנים ובינוניים, ומעל 93% מאלה מוגדרים בעצם כעסקים זעירים – עד חמישה עובדים או עצמאים שכלל לא מעסיקים עובדים.[2] אף שרוב התוצר העסקי בענפים הכלכליים עתירי כוח האדם מיוצר בעסקים קטנים ובינוניים, כוחם ויכולתם להשפיע על המדיניות, על הרגולציה ועל הפוליטיקה במדינה, כמו גם להתמודד עם דרישות בירוקרטיות-אדמיניסטרטיביות, פחותים לאין ערוך מאלה של העסקים הגדולים. מסיבות אלה וגם לנוכח חסמי ידע ומימון, הפריון של העסקים הקטנים והבינוניים נמוך מזה של הגדולים. לכן תציב עיריית חיפה בחזית העשייה בתחום הכלכלה האורבנית בכלל והמסחר בפרט את העסקים הקטנים, והיא תעשה זאת מתוך הכרה בפוטנציאל הכלכלי והחברתי הטמון בפעילותם ובתפקיד התרבותי שהם ממלאים בעיצוב זהותה של העיר. [1] הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה, דוח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל 2020. [2] נתונים שמסר ד"ר ניר בן אהרון, מנהל יחידת מדיניות, מחקר וקשרים בינלאומיים בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ב-4.1.21.
עסקים מקומיים בחיפה

תמונת מצב בחיפה (תמצית 2019)​

מפת חום של ריכוז עסקים פעילים בחיפה 2020 (מקור הנתונים – המרכז למחקר כלכלי חברתי של עיריית חיפה)

 • בחיפה פועלים כ-22,000 עסקים, כ-8,350 מתוכם טעוני רישוי (כבר עתה פועלים כ-85% מהם עם רישוי עסק כדין).
 • משך הטיפול של גורמי הרישוי עולה בהרבה על המומלץ, ועומד על ממוצע של 91 ימי טיפול כשמדובר בגורמים החוץ-עירוניים ו-32 ימים כשמדובר בגורמים העירוניים (שנת 2019).
 • כ-948 עסקים נסגרו בעיר ב-2019 לעומת 1,064 עסקים טעוני רישוי שנפתחו באותה שנה (היחס בין פתיחת עסק וסגירתו בחיפה ובישראל בכלל ב-2019 הוא 1.12 לטובת פתיחה).
 • שרידות נמוכה נצפתה בענפים אלה: שירותי אירוח ואוכל; מסחר סיטוני וקמעוני; תיקונים.
 • רק 10% מהעסקים דורשי הרישוי פונים כיום כדי לקבל מידע מוקדם.
 • במהלך 2019 קיבלו כ-1,211 עסקים דוחות מהפיקוח העירוני.
 • במהלך 2019 הוצאו 124 כתבי אישום נגד עסקים קטנים בעיר.

חזון

עסקים קטנים ובינוניים הם אחד ממנועי הצמיחה החשובים של הכלכלה המקומית. חיפה רואה בעסקים בחיפה אבן יסוד בבניית הכלכלה העירונית בשטחה ובכינונה של כלכלה בת-קיימא משגשגת, הבונה את החוסן הקהילתי והחברתי של תושביה. לכן יהיה התכנון העסקי והמסחרי חלק מכל תכנון מרחבי.

מטרות ותכנית עבודה

היעד לשנת 2025: לשפר את מעמד העיר במדד לערים ידידותיות לעסקים.

היעד לשנת 2030: להפוך לעיר מובילה (top 5) במדד לערים ידידותיות לעסקים.

מתוך הבנת חשיבותם העצומה של העסקים הקטנים והבינוניים לכלכלה העירונית ומתוך הכרה בחסמים המבניים הקיימים, המטרה העיקרית שהציבה לעצמה עיריית חיפה בפעילותה בתחום הכלכלה האורבנית היא לחזק ולטפח את העסקים הקטנים הפועלים בתחומה.

כבר כעת שוקדת העירייה על הקלה בירוקרטית במסדרונותיה ועל מעבר לתפיסת שירות של One Stop Shop, דרך סדרה של צעדים – ארגוניים, רגולטוריים וטכנולוגיים – שמטרתם לעודד את הפעילות העסקית ברחבי העיר בכלל ובלב העיר בפרט. בהקשר זה העירייה משקיעה בשיפור הליך הרישוי לבעלי עסקים ובהנגשתו ומפתחת מערך עירוני חדש לקידום עסקים. מערך זה יכלול מנגנונים חדשים להידברות שוטפת ולניהול מבוזר שישפרו את שיתוף הפעולה ואת התקשורת בין העירייה לעסקים בעיר.

  1. תשתית ארגונית:
   1. הפיכת מחלקת רישוי עסקים לאגף לרישוי ולקידום עסקים – שינוי ארגוני הטומן בחובו תוספת עובדים ומשאבים וכן שינוי בתוכן ובשיטות העבודה;
   2. הטמעת תפיסה של One Stop Shop בכלל השירות העירוני הניתן לעסקים (לא רק בתחום הרישוי);
   3. הקמת מערך עירוני לקידום עסקים – מִנהלות עסקיות באזורי מסחר מיוחדים ובשווקים.
  2. תשתית רגולטורית:
   1. שינוי צו הארנונה – הוזלה ריאלית יחסית של הארנונה לעסקים ברחובות מסחריים בכלל ובלב העיר בפרט;
   2. התאמת מכרזים עירוניים לעסקים קטנים ובינוניים ועידוד רכש מקומי;
   3. יצירת תמריצים להחזרת הפעילות העסקית לרחובות העיר.
  3. תשתית טכנולוגית:
   1. שיפור בסיס הידע המצוי אודות הפעילות העסקית והמסחרית בעיר – היצע וביקוש.

היעד לשנת 2025: שיפור בעוצמת המסחר בלב העיר חיפה (מאזן חיובי בפתיחת עסקים באזור).

היעד לשנת 2030: שיפור בעוצמת המסחר בכל אזורי המסחר בעיר ושיפור הנגישות של התושבים לשירותי המסחר בעיר (מאזן חיובי של פתיחת עסקים בעיר מעל הממוצע הרב שנתי של חמש השנים האחרונות ועלייה בשיעור התושבים במרחק 15 דקות הליכה משירותי מסחר מגוונים).

העירייה תקדם תכנון מחדש של רבעים, מתחמים ורחובות מעורבי שימושים – מגורים, עסקים, פנאי ובילוי – ואת שדרוג המרחב הציבורי באזורים אסטרטגיים. תכנון חדש כזה משמעו חתירה בלתי מתפשרת לסביבת מגורים ועבודה בת קיימא, היכולה לספק ולכלכל את מלוא הצרכים, ובה בעת לצמצם ככל האפשר בזבוז אנרגיה ומשאבים קיימים.

  1. הדר – קידום תכנית אסטרטגית רב תחומית ומיזמים ספציפיים בתחום המסחר והתעסוקה שנגזרים ממנה לשם פיתוח הדר כמוקד מרכזי בתוך מרכז העסקים הראשי של חיפה, החולש על "לב העיר" כולו ונחלק לאזורים שונים, חלקם עתירי מגורים וחלקם עתירי מסחר ותעסוקה (בשיתוף אורנה אנג'ל, יועצת קיימות והתחדשות עירונית).
  2. עיר תחתית ורובע הנמל (רובע החדשנות) – המשך פיתוח האזור כעוגן של תעסוקה ומסחר בעיר. ניתוח תכניות, ייעוץ בתחום הפיתוח העסקי-המסחרי וזיהוי הזדמנויות לקידום מחוללי שינוי בטווח הקצר-הבינוני.
  3. מע"ר מזרח – קידום תכנית להתחדשות עירונית אשר תנחה את הפיתוח של האזור. ליווי הכנת התכנית, מתן המלצות בנוגע לתעסוקה, מסחר ודיור וזיהוי הזדמנויות לפיתוח מחוללי שינוי בטווח הקצר-בינוני.
  4. ואדי ניסנאס – ליווי הכנת התכנית, מתן המלצות בנוגע לפעילות העסקית והמסחרית וזיהוי הזדמנויות לפיתוח מחוללי שינוי בטווח הקצר-הבינוני.
  5. הוספת עירוב שימושים בעורקים ראשיים בשכונות מתחדשות –  התחדשות שכונות החוף (נוה דוד, שער העלייה, עין הים), התחדשות קריית אליעזר וקריית אליהו, התחדשות קריית חיים, התחדשות קריית שפרינצק, התחדשות נווה שאנן.
  6. הסדרת עירוב השימושים ברחובות עירוניים שתכליתה לפתור את סוגיית החוקיות של עסקים בהיבט של תכנון ובנייה.
  7. שיפור חזות מסחר הרחובליווי הליך האישור של המדריך להתחדשות החזית המסחרית והכנת תכנית ליישום, להטמעה ולאכיפה בקרב עסקים.
  8. פיתוח פיזי תומך בפעילות מסחרית ועסקית – טיפול באזורים ובמבנים נטושים או מוזנחים ושדרוג המרחב הציבורי (תאורה, ביטחון, תשתיות, מקומות שהייה, פלייסמייקינג) כפעולות התומכות בפעילות העסקית.
  1. מיזם הפודטראקס.
  2. מיזם קש-בק לעידוד צריכה בעסקים קטנים (השתתפות ב-The 2021 Global Mayors Challenge).