פיתוח כלכלי ()

לספק תשתית פיזית, ארגונית וחברתית לשגשוג כלכלי מכליל ומקיים. העיר תגדיל את מספר מקומות התעסוקה שהיא מציעה ותגוון אותם, תעודד מעבר מתעשייה מזהמת לתעשייה נקייה, תפַתח את הלב ההיסטורי כמרכז עסקים ראשי (מע"ר) בעל חשיבות מטרופולינית ותשקיע בצמצום פערים פנים-עירוניים. התכנון המרחבי יתמוך בפיתוח הכלכלי המקומי תוך דאגה ליצירת סינרגיה בין שימושי הקרקע והמשתמשים השונים במרחב – תושבים, עובדים ומבקרים.

משנים את מדיניות הארנונה לטובת העסקים המקומיים של חיפה

בהמשך לחזון 2030 בעניין קידום ועזרה לעסקים ברחובות העיר והנעת הכלכלה המקומית גיבשה עיריית חיפה באמצעות מנהל הכספים והשירות המשפטי שלה מדיניות מיסוי ארנונה רב-שנתית, שהוצגה לפני הנהלת משרד הפנים, והיא מיישמת אותה בשלבים, בכפוף לאישור מועצת העיר ושרי הפנים והאוצר

החזון

חיפה 2030 משמשת גוף התכנון, המחקר והפיתוח של העיר חיפה. היא מופקדת על התכנון ארוך הטווח שנועד "להוריד לקרקע" את חזון ראש העיר בתחום ההתחדשות העירונית, תוך תכלול כל ההיבטים הנדרשים לעיר רב-תרבותית, מודרנית ומתקדמת. בכל תחום או מיזם במנהלת נוהג תהליך עבודה מסודר: מיפוי ומחקר, אנליזה, בדיקת היתכנות, כתיבת תכנית אסטרטגית, ייזום, פיקוח ובקרה על הגורמים העירוניים המוציאים את התכנית לפועל.

חיפה 2030 היא צומת שמרכז מידע על כל הפרויקטים המתוכננים או המתנהלים בעיר. חלק מתפקידנו הוא לייצר חיבורים עם מגזרים שונים – המגזר הציבורי, המגזר העסקי, החברה האזרחית ומוסדות המחקר וההשכלה הגבוהה – ולתווך בין ידע לבין משקיעים וצרכים. אנחנו שמחים לשמוע על יוזמות ועל רעיונות של תושבים, בעלי עסקים, חברות עסקיות, חוקרים, ממציאים, יזמים ובכלל

לקחת חלק

אנחנו תמיד מחפשים אנשים להרחיב את הרשת שלנו, לשתף ולתמוך. בלוגרים, צלמים, אם אתם רוצים להיות חלק מהצוות שלנו ולתרום לאתר, שלחו לנו הודעה.

דילוג לתוכן